بە خێر بێن بۆ ماڵپەڕی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان

وتار

جنگ خاورمیانه / رضا کعبی

جنگ خاورمیانه /  رضا کعبی

١ _ جنگ خونین، فوق قساوت و فوق بی رحمانهای که در جریان است، جنگی است برای تقسیم مجدد خاورمیانه. جنگی است جهانی، توسعهطلبانه و امپریالیستی. در عین حال جنگی که محصول بیش از یکصدسال تسلط قدرت های جهانی بر خاورمیانه است. ‎زۆرتر بخوێنەوە

کۆپی ڕایت © ٦ ٢٠١ کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.