دبیر کل کومەلە زحمتکشان کردستان در مصاحبه ای با بخش فارسی شبکه بی بی سی در باره حمله عناصر حشد شعبی و نیروهای عراقی تاکید کرد که نقشه پرداز و عامل اصلی اشغال کرکوک جمهوری اسلامی می باشد.

گفته های رفیق عمر را در گزارشی از بی بی سی بشنوید: