با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم که رفیق هیوا فارس “مسعود تاقانکی” کادر سرشناس کومەلە و از فعالین برجسته و پیگیر سیاسی در دوران رژیم سلطنتی، در کشور نروژ و در رویدادی ناگوار جان عزیزاش را از دست داده است.

هیوا فارس “کاک مسعود تاقانکی” بعد از بر سر کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی و هجوم و فشار رژیم علیه فعالین سیاسی و محدود شدن عرصه کار و فعالیتهای سیاس اش، به نیروهای پیشمرگ کومەلە ملحق شد و سالیان طولانی را در میان مردم کردستان و در صفوف پیشمرگ کومەلە برای دستیابی به اهداف سوسیالیستی و برابریخواهانه اش تلاش کرد و در این مدت به عنوان کادری فعال و با پرنسیپ، خستگی ناپذیر و محبوب در میان پیشمرگ ها حضور به عمل رساند.

یاد عزیزاش همواره در قلوب ما زنده و جاودان است. از صمیم قلب به همسنگران و خانواده و علل خصوص برادراش کاک فرهاد تسلیت می گویم به آنها اطمینان می دهیم که راه مبارزاتیش متداوم خواهد بود.

 

دبیرخانه کومەلە زحمتکشان کردستان

28 آگوست 2014