تلاش برای قتل رضا کعبی معاون دبیر کل کومەله زحمتکشان کردستان در اقلیم کردستان عراق بی نتیجه ماند. هم‌زمان بمب‌گژاری در مقر حزب کومله کردستان ایران با کشف بمب‌ها خنثی شد.
احمد رأفت برای کیهان لندن گفتگویی در همین زمینه با رفیق عمر ایلخانیزاده دبیرکل کومەله زحمتکشان کردستان انجام داده است.