شب گذشته کمپ لیبرتی، اقامتگاه سازمان مجاهیدین خلق ایران در نزدیکی شهر بغداد از طرف عوامل جمهوری اسلامی موشک باران شد که متاسفانه تعدادی از ساکنین این کمپ مجروح شدند.

کومەلە زحمتکشان کردستان این جنایت جمهوری اسلامی را محکوم می نماید و از سازمان ملل متحد و حکومت عراق میخواهد در قبال جنایتهای رژیم اسلامی ساکت نباشند و از تکرار این جنایات علیه ساکنان بی دفاع کمپ لیبرتی جلوگیری نمایند.

بدینوسیله ابراز همدردی خود را با سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام میداریم و بهبودی و سلامتی هر چه زودتر را برای مجروحان این جنایت رژیم آرزومندیم.

سکرتاریت کومەلە زحمتکشان کردستان
15 تیرماه 1395 برابر با 5 جولای 2016