از جانب خود و همە صفوف کوملە، بازگشت مام جلال بە کردستان را بە شما و همە رهبری و صفوف اتحادیە میهنی کردستان تبریک میگوئیم. آرزوی بهبود و تندرستی کامل برای مام جلال داریم و یقین داریم در این خوشی و شادی همەی مردم کردستان با شما همدل و همراهند.

بازگشت مام جلال بە کردستان برای همەی مردم کرد و اتحادیە میهنی دستاوردی پر بها و تاریخی است. امیدواریم بازگشت مام جلال سبب شود تا پیشرویهای اتحادیە میهنی در این دورە کە بە همت شما میسر گردید، سرعت بیشتری بیابد و بتواند در این شرایط حساس سیاسی کنونی، همبستگی بیشتری ایجاد نماید. تا از دستاوردهای دمکراتیک مردم کرد، حراست کند. این آرزوی همە مردم و دوستان شماست.

 

کمیتە مرکزی کوملە زحمتکشان کردستان

20/7/2014

بابەتی پێشوودواڕۆژ ژمارە ٥١
بابەتی دواترپێشمەرگەیەكی دێرینی كۆمەڵە لەناوچەی سنە ماڵئاوایی لەژیان كرد