دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

 

دوارۆژی ژمارە ٥٢ بخوێنەرەوە

بابەتی پێشووژمارە (٠)ی گۆڤاری “چرو”
بابەتی دواتردوارۆژ ژمارە ٥٣