دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

 

دوارۆژی ژمارە ٥٣ بخوێنەرەوە

بابەتی پێشوودوارۆژ ژمارە ٥٢
بابەتی دواتردواڕۆژ ژمارە ٥٤