دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

 

دواڕۆژی ژمارە ٥٤ بخوێنەرەوە

بابەتی پێشوودوارۆژ ژمارە ٥٣
بابەتی دواتردوارۆژ ژمارە ٥٥