دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

 

دواڕۆژی ژمارە ٥٥ بخوێنەرەوە

بابەتی پێشوودواڕۆژ ژمارە ٥٤
بابەتی دواتردواڕۆژ ژمارە ٥٦