دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

دوارۆژی ژمارە ٥٦ بخوێنەرەوە

بابەتی پێشوودوارۆژ ژمارە ٥٥
بابەتی دواتردواڕۆژ ژمارە ٥٧