دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

 

دواڕۆژی ژمارە ٦٧ بخوێنەرەوە

بابەتی پێشوودواڕۆژ ژمارە ٥٦
بابەتی دواتردواڕۆژ ژمارە ٥٨