دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

 

دوارۆژی ژمارە ٥٨ بخوێنەرەوە

بابەتی پێشوودواڕۆژ ژمارە ٥٧
بابەتی دواتردواڕۆژ ژمارە ٥٩