دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

 

دوارۆژی ژمارە 59 بخوێنەرەوە

بابەتی پێشوودواڕۆژ ژمارە ٥٨
بابەتی دواتردوارۆژ ژمارە ٦٠