دوارۆژ – دوو هەفتەنامەيەکي سياسي گشتييە کۆمەڵەي زەحمەتکیشاني کوردستان دەريدەکات

بابەتی پێشووڕاگەیاندنی کۆتایی پلێنۆمی ١١ی کۆمەڵە
بابەتی دواترڕوونکردنەوەیەکی پێویست / عومەر ئیلخانی زادە