دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

 

دواڕۆژی ژمارە ٦٠ بخوێنەرەوە

بابەتی پێشوودواڕۆژ ژمارە ٥٩
بابەتی دواتردواڕۆژ ژمارە ٦١