دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

 

دواڕۆژی ژمارە ٦١ بخوێنەرەوە

بابەتی پێشوودوارۆژ ژمارە ٦٠
بابەتی دواتردواڕۆژ ژمارە ٦٢