دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

 

دواڕۆژی ژمارە ٦٢ بخوێنەرەوە

بابەتی پێشوودواڕۆژ ژمارە ٦١
بابەتی دواتردواڕۆژ ژمارە ٦٣