دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

 

دواڕۆژی ژمارە ٦٣ بخوێنەرەوە

بابەتی پێشوودواڕۆژ ژمارە ٦٢
بابەتی دواتردواڕۆژ ژمارە ٦٤