دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

 

دواڕۆژی ژمارە ٦٤ بخوێنەرەوە

بابەتی پێشوودواڕۆژ ژمارە ٦٣
بابەتی دواتردواڕۆژ ژمارە ٦٥