دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

دواڕۆژی ژمارە  ٦٥ بخوێنەرەوە

 

بابەتی پێشوودواڕۆژ ژمارە ٦٤
بابەتی دواتردواڕۆژ ژمارە ٦٦