دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

 

دواڕۆژی ژمارە ٦٦ بخوێنەرەوە

بابەتی پێشوودواڕۆژ ژمارە ٦٥
بابەتی دواتردواڕۆژ ژمارە ٦٧