دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

 

دواڕۆژی ژمارە ٦٧ بخوێنەرەوە

بابەتی پێشوودواڕۆژ ژمارە ٦٦
بابەتی دواتردواڕۆژ ژمارە ٦٨