دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

 

دواڕۆژی ژمارە ٦٨ بخوێنەرەوە

بابەتی پێشوودواڕۆژ ژمارە ٦٧
بابەتی دواتردوارۆژ ژمارە ٦٩