با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم که رفیق هیوا فارس “مسعود تاقانکی” کادر سرشناس کومەلە و از فعالین برجسته و پیگیر سیاسی در دوران رژیم سلطنتی، در کشور نروژ و در رویدادی ناگوار جان عزیزاش را از دست داده است.

هیوا فارس “کاک مسعود تاقانکی” بعد از بر سر کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی و هجوم و فشار رژیم علیه فعالین سیاسی و محدود شدن عرصه کار و فعالیتهای سیاس اش، به نیروهای پیشمرگ کومەلە ملحق شد و سالیان طولانی را در میان مردم کردستان و در صفوف پیشمرگ کومەلە برای دستیابی به اهداف سوسیالیستی و برابریخواهانه اش تلاش کرد و در این مدت به عنوان کادری فعال و با پرنسیپ، خستگی ناپذیر و محبوب در میان پیشمرگ ها حضور به عمل رساند.

یاد عزیزاش همواره در قلوب ما زنده و جاودان است. از صمیم قلب به همسنگران و خانواده و علل خصوص برادراش کاک فرهاد تسلیت می گویم به آنها اطمینان می دهیم که راه مبارزاتیش متداوم خواهد بود.

 

دبیرخانه کومەلە زحمتکشان کردستان

28 آگوست 2014

بابەتی پێشووڕاگەیاندنی کۆمەڵە بۆ مەرگی هیوا فارس “مەسعود تاقانەکی”
بابەتی دواترئەگەر نین بۆ لێمان دەترسین؟ بەشی دووهەم / عومەر ئێلخانیزادە