بابەتی پێشووسپاس و پێزانینی سکرتێری گشتی کۆمەڵە بۆ هاودەنگی خەڵکی کوردستان
بابەتی دواترگفتوگۆیەک سەبارەت بە کۆنگرەی ١٣ی کۆمەڵە