ما ٥ سازمان زنان ملیت‌های تحت ستم جمهوری اسلامی، با نام‌های “مرکز زنان کردستان ایران”، “صدای زنان اهواز (نبراس) “، “تشکل همدلین بانکان”، “کمیته زنان سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمن‌صحرا” و “کانون زنان ترک”، با انتشار این بیانیه انتخابات نمایشی ١٤٠٠ جمهوری اسلامی ایران را تحریم می‌کنیم.

متن بیانیە؛
رژیم جمهوری اسلامی باری دیگر با انتخابات فرمایشی در خردادماه امسال (٢٨خرداد ١٤٠٠)، در حال کسب مشروعیت در داخل و شناساندن چهره‌ای دمکراتیک از خود به جهان است. این فریب بزرگ درحالیست که استبداد این نظام طی ٤٢ سال گذشته، ویرانی و فلاکتی وصف نشدنی برای مردم بەبار آوردەو چه بسا سرکوب و جنایات این رژیم، مرگ انسانیت و آزادی را رقم زدە است.

روشن است که در حکومت‌های دمکراتیک مردم می‌تواند ازطریق رای‌دادن بر سرنوشت خود حاکم شوند؛ اما بیش از چهار دهه سواستفاده از پروسه انتخابات و دمکراسی ازسوی دو جناح اصلی رژیم، زمان زیادیست برای درک این موضوع که تغییر در ساختارو ماهیت جمهوری اسلامی غیرممکن است و آن اصلی که باید تغییر کند وجود نظام جمهوری اسلامیست.

٤٢ سال جنایت عریان، که به دنبال سرکوب اعتراضات خونین ١٣٩٦و ١٣٩٨، دروغ و فریب‌کاری در رابطه با ساقط‌کردن هواپیمای اوکراینی و شیوع گسترده ویروس کروناو زیان‌های جانی، مالی‌و اقتصادی آن بر مردم، به اوج رسید؛ این اصل را نمایان کرد که این نظام هیچگاه نمی‌تواند حکومتی مردمی و برای مردم باشد؛ و چه بسا جواب هرگونه مطالبات مردمی از سوی رژیم با کشتار و زندان است‌و هر بلاو مصیب ناگواری همانند کرونا نیز برای جمهوری اسلامی بسان برکتی است تا مردم را درمانده‌و کنترل کند.

سهم ملیت‌های تحت ستم ایران نیز از سرکوب‌ و ستم مضاعف چنان بالاست که وضعیت آنان را غیرقابل توصیف کردەو در این میان زنان ملیت‌های تحت ستم با تقاطعی از تبعیض‌و ستم چندگانه (جنسیتی،اتنیکی،مذهبی‌و..) به‌گونه‌ای در حاشیه، محرومیت و عقب‌ماندگی اقتصادی_ اجتماعی نگه داشته ‌شده‌اند که آسیب‌هاو خسارت‌های طولانی‌مدت و جبران‌ناپذیری به آنان وارد شده است.

تبعیض مضاعفی که هویت‌و وجود این زنان را انکار می‌کندو خشونت سازمان‌یافته حکومتی را با اجرای عامدانه عقبماندگی اقتصادی، اجتماعی‌، سیاسی‌و فرهنگی نصیبشان می‌کند.

ما ٥ سازمان زنان ملیت‌های تحت ستم جمهوری اسلامی، با این آگاهی که در چهارچوب نظام استبدادی و ضدزن جمهوری اسلامی هیچ افقی برای دستیابی به حقوق‌ انسانیمان وجود ندارد، کمااینکه مشارکت در بازی‌های سیاسی شکست‌خورده اصلاحات و انتخابات تنها به مشروعیت بخشیدن به بی‌حقوقی و سرکوب‌و ستم زنان و تمامی مردم و ملیت‌های ایران منجر می‌شود؛ ضمن تحریم قاطعانه نمایش انتخابات، اعلام می‌کنیم که رای ما سرنگونی جمهوری اسلامیست و هیچ مشروعیتی برای آن قائل نیستیم.

ما قویا باور داریم، جمهوری اسلامی با هر شکلی، راه‌حل مسائل جامعه ایران نیست، بلکه مشکل بزرگیست که با سرنگونی و گذار از آن می‌توان جامعه‌ای آزاد، سکولار، برابر و فدرال برای همه مردم ایران، ملیت‌های تحت ستم و زنان ایجاد کرد.

ما از تمامی زنان ملیت‌های تحت ستم جمهوری اسلامی خواستاریم؛ به مبارزه ملی، و وظیفه سیاسی و اجتماعی خود در تحریم انتخابات و “نه” گفتن به جمهوری اسلامی و تمامی جنایت‌هایش، عمل کرده و این نمایش را به اعتراضی گسترده و رسوایی مشروعیت نظام تبدیل کنند.

• مرکز زنان کردستان ایران
• سازمان صدای زنان اهواز “نبراس”
• تشکل همدلین بانکان
• کمیته زنان سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمن‌صحرا
• کانون زنان ترک

٥ژوئن٢٠٢١ میلادی
١٥خرداد ١٤٠٠ شمسی

Previous articleروز جهانی آموزش؛ گزارش یکساله وضعیت حق تحصیل و آموزش در ایران
Next articleقطعنامه پایانی کنفرانس سه ائتلاف بزرگ سیاسی