جمهوری اسلامی بیشرمانەتر از هر زمان دلیل اعدام این زندانی سیاسی را “بدعت در اسلام و تفسیر قرآن” و “توهین” به “حضرت یونس” اعلام کردە است.
اعلام این اتهامات و سپس اعدام محسن امیر اصلانی و رسانەای کردن آن، این پیام نهان و آشکار را در خود دارد که جمهوری اسلامی اگر دارد در پروندە هستەای و معضل “داعش” زبوبانه به چارەجویی برون رفت از این اوضاع درگیر است، در داخل همانند ٣٥ سال گذشتە تنها به سرکوب بی رحمانه و نشان دادن بی رحمی و قساوت، پیشاپیش علیە اعتراضات اجتماعی و مردمی خط و نشان اقدام می کشد و نخستین قربانی بهبود روابط با غرب همانا لگدمال کردن حقوق بشر و سرکوب و اعدام فزونتر خواهد بود. در حالیکە رئیس جمهوری اسلامی در حال گدایی از سرگیری روابط با سران “دشمنان قسم خوردە انقلاب اسلامی” در کریدورهای سازمان ملل است، در داخل با اعدام به ایندە خود می نگرد.

کومەلە زحمتکشان کردستان اعدام جنیاتکارانه محسن امیر اصلانی را قویا محکوم می کند، به ایستادگی این مبارز درود می فرستد و به خانوادە و همەی بازماندگان و مردم آزدیخواه تسلیت می گوید. بدون شک تنها اتحاد و همبستگی و تداوم مبارزات اجتماعی و مردمی است که این رژیم را از جنایات بیشتر بازمی دارد.
کومەلە زحمتکشان کردستان
٣ مهرماه ١٣٩٣

بابەتی پێشووگفتوگۆیەک لەگەڵ هاوڕێ فەریبا محەمەدی ئەندامی دەستەی کارگێڕیی کۆمەڵە سەبارەت بە بەبنبەست گەیشتی پرۆسەی یەکگرتنەوەی کۆمەڵە
بابەتی دواترڕاگەیاندنی کۆمەڵە بە بۆنەی شەهیدبوونی هەژار قاسمی