تودەهای مردم آگاە کوردستانمردم شرافتمند و آزادیخواه ایرانمجامع و محافل بین المللیهمچنان کە اطلاع دارید، از شامگاە پنجشنبە ٢٤ تیرماە برابر با ١٥ ژوئیەی ٢٠٢١ مردم اهواز و شماری از شهرها و مناطق استان خوزستان در اعتراض بە بی آبی، قطعی مکرر برق و از همە مهمتر انتقال آب این استان بە استان‌هایی در مرکز ایران، دست بە اعتراضاتی وسیع و همەجانبە زدەاند. خبرهای رسیدە حاکیست کە در شهرها و مناطق اهواز، شوش، خفاجیە (سوسنگرد)، فلاحیە (شادگان)، اندیمشک، دشت آزادگان، حمیدیە، آبادان، معشور (ماهشهر)، کوت عبداللە، ملاثانی، هویزە و… با بستن جادەها و ریختن بە خیابان‌ها، علیە سیاست‌های ضد مردمی رژیم بە ویژە در رابطە با خشکاندن سرچشمەهای آب خوزستان بە قصد انتقال آنها بە مناطق مرکزی ایران، قطع آب خانگی و حقابەی کشاورزی شعار دادەاند. رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی کە همچون سیاست همیشگی خود، در مقابل اعتراضات برحق و مطالبات مردم بپاخاستە راە حلی بجز ایجاد خفقان و تشدید سرکوب و کشتار نمی‌شناسد و زبانی بجز زبان زور نمی‌فهمد، در این مورد نیز با گسیل و استقرار نیروهای ضد خلقی، ایجاد محدودیت اطلاع‌رسانی و کاهش سرعت اینترنت، خود را برای سرکوب گستردەی دیگری مهیا نمودە و آخرین خبرها تا این لحظە از بازداشت دەها تن و جان باختن دست کم یکی از معترضان بە نام مصطفی نعیماوی در فلاحیە حکایت دارد. گفتنی است کە در سالیان اخیر رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی از طریق سدسازی و انتقال تونل‌های انتقال آب در مناطقی همچون خوزستان، لرستان، کوردستان، گیلان، مازندران و … بە جای یافتن راه حلی مناسب برای مشکل كم‌آبی در سراسر ایران، سعی نمودە است، بحران را از استان‌های مرکزی بە مناطق ملیت‌های تحت ستم منتقل کند و ضمن نابودی کشاورزی و محیط زیست و تشدید بحران کم آبی در این مناطق و وادار نمودن آنان بە مهاجرت اجباری و تخلیەی جمعیتی، در شهرها و مناطق کویر مرکزی ایران بە احداث و گسترش صنایع سنگین آب‌بر و کشت محصولاتی همچون برنج بپردازد. مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران، ضمن ابراز همبستگی با مردم بپاخاستەی خوزستان و پشتیبانی از مطالبات برحق آنان، سیاست‌های ضد بشری رژیم ایران جهت امحای تدریجی هویت و موجودیت ملیت‌های تحت ستم و نقض حقوق و آزادی‌های اساسی اقشار و طبقات مختلف مردم ایران را بە شدت محکوم نمودە و از مجامع و محافل بین‌المللی تقاضا دارد صدای اعتراضات و نارضایتی‌‌های گستردەی مردمی در داخل کشور را شنیدە و از همسویی و مماشات با چنین رژیم سفاک و انسان‌ستیزی بپرهیزند.

پیروز باد مبارزات ملیت‌های تحت ستم ایران

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران

٢٦ تیرماە ١٤٠٠ خورشیدی١٧ ژوئیەی ٢٠٢١ میلادی

بابەتی پێشووبرای هاورێیەکی کۆمەڵە لە شاری بانە گیانی لەدەستدا
بابەتی دواتردایکی دوو گیانبەختکردووی کۆمەڵە لە شاری سنە ماڵئاوایی لەژیانکرد