بابەتی پێشووشیعری بەناوبانگی (دەلالۆ) مامۆستا شێرکۆ بێکەس بۆ یادی دکتۆر جەعفەر
بابەتی دواتربەرنامەی تایبەتی ئاسۆسات بۆ یادی دکتۆر جەعفەر (٢)