بابەتی پێشووبەرنامەی تایبەتی ئاسۆسات بۆ یادی دکتۆر جەعفەر (١)
بابەتی دواتردکتۆر جەعفەر شەفیعی لە کاناڵی تەلەفزیۆنی هۆلەند