قتل ژینا ( مهسا) امینی در روز چهارشنبه در تهران توسط نیروهای گشت سپاه پاسداران بیان آشکار ماهیت ضد انسانی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی است، که هر روز فاجعه ای نو می آفریند.

چهل و سه سال جنایت و زندان، شکنجه و اعدام صبر عمومی را به سر آورده و صدای اعتراض مردم هر روز در ابعاد جدیدی خود را آشکار می کند.

ما معتقدیم بدون همبستگی عمومی و پیوند مبارزاتی همه مردمان ایران، بخصوص زنان، زحمتکشان، معلمان، دانشجویان، دانش آموزان و ۔۔۔  مردمان گوناگون ایران،  نمی توان روند سرنگونی این نظام تا دندان مسلح را به پیش برد.

بدنبال فراخوان اعتصاب  در تمام شهرها و روستاهای کردستان  روز دوشنبه 28 شھریور توسط مرکزهمکاری احزاب کردستان ایران، ما سه ائتلاف سیاسی نیز در حمایت از خانواده ژینا امینی و در همبستگی با مردم کردستان، پشتیبانی خود را در مبارزه با بی عدالتی و ظلم به مردمان ایران اعلام می داریم وخواهان رسیدگی به همه جرم‌هایی هستیم که تا امروز علیه آنان  توسط جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

کنگره ملیت‌های ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

۲۷ شهريور ۱۴۰۱ – ١٨ سپتامبر 2022

Previous articleحضور جلاد مرگ، ابراهیم رئیسی، در سازمان ملل را با اعتراضی گسترده به کارزاری افشاگرانه جهانی تبدیل کنیم
Next articleدعوت مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران از مردم برای برگزاری تجمع مسالمت آمیز- دوشنبە ٦ عصر