بابەتی پێشووناوەندی هاوكاریی: بە “مەحارەب” ناساندنی خەڵكی ئازادیخواز نیشانەی داماویی رژیمە
بابەتی دواترناوەندی هاوكاریی و كۆمەڵەی كۆمۆنیست کۆبوونەوە