بابەتی پێشوواطلاعیه کومه‌له به مناسبت غروب نابهنگام رفیق محمد کعبی
بابەتی دواتردیداری هەیئەتێکی پژاک لە ناوەندی سەرکردایەتی کۆمەڵە