بابەتی پێشوورێوڕەسمی رۆژی ٨ی مارس لە ناوەندی سەرکردایەتی کۆمەڵە
بابەتی دواتررێوڕەسمی ٢٦ی رێبەندان لە ناوەندی سەرکردایەتی کۆمەڵە