سحرگاه دیروز یکشنبە ٢١ اردیبهشت ماە در شهر سنندج خانم صبیعە سیابی مادری از نسل مادران مقاوم و مبارز کردستان  در سن ٨٥ سالگی دیدە از جهان فرو بست.

مادر صبیعە، مادر چهار تن از مبارزین صفوف کومەلە رفقا شوکی، رحمت، عزیز و شهلا کلاەقوچی در تمام دوران مقاومت سرسختانه مردم کردستان و ایستادگی مبارزین زندان و پیشمرگان با ارادە و استوار وصف ناپذیری به یکی از مادران و مبارزین خوشنام و نام آور شهر و روستاهای سنندج تبدیل شد. مادر صبیعە در جریان جانباختن هریک از فرزندانش و هم چنین داماد مبارزش رفیق هوشنگ زندی و همسر رفیق شهلا کلاەقوچی، تحمل. صبوری و پایداری بسیار کم نظیری از خود نشان می داد.

 

اما کارنامە مبارزاتی خانم صبیعە سیابی تنها با فرزندانش که بخش بسیار برجستە و افتخارآفرینی از زندگی اش را شامل می شود، تشکیل نمی دهد. در مقاومت مردم کردستان و مشارکت زنان در این مقاومت خانم صبیعە سیابی سهم بزرگی به خود اختصاص دادە است. یکسال را در زندان و سیاەچال های جمهوری اسلامی گذراند و سالیان متمادی برای کمک به پیشمرگان کوە به کوە و درە به درە در پی انان بود. نقش پیک، خبر رسانی، پناەدادن آنان و مبارزین مخفی شهر را به عهدە داشت. منزل مادر صبیعە در سنندج پناهگاه و محل تجمع مبارزین، زندانیان از بند رستە، مادران و یاران کومەلە بود. روحیە و ارادە این مادر مبارز و فراموش نشدنی در این دوران به عزم و نیروی مبارزاتی مادران مبارز و پیشمرگان و فعالین مخفی کومەلە می افزود و به تکیەگاه انان تبدیل شد.

 

کمیتە مرکزی کومەلە از سوی همەی اعضا و پیشمرگان و تشکیلات های کومەلە در کردستان درگذشت مادر مبارز، مادر صبیعە سیابی، مادر نام آور کردستان و کومەلە و به ویژه شهر مبارز سنندج، به خانوادە کلاەقوچی و سیابی،  به رفیق دیرین و مبارز کومەلە کاک فتح الله کلاەقوچی و همر ایشان رفیق پروین رحیمی و کاک نعمت کلاەقوچی و به همەی مادران مبارز سنندج تسلیت می گویم. اطمینان داریم که نام این مادر مبارز و نام فرزندان جانباختەاش و کار و تلاش و وفاداری آنان به آرمان های انسانی و آزادی خواهانه هیچگاه فراموش نخواهد شد.

گرامی باد نام و یاد و مبارزات و مقاومت مادر صبیعە سیابی

دبیرخانه کومەلە زحمتکشان کردستان

٢٢ اردیبهشت ١٣٩٤

 

بابەتی پێشووراگەیاندنی سكرتاریەتی كۆمەڵە بەبۆنەی ماڵئاواییكردنی دایە سەبیعە سیابی لەژیان
بابەتی دواترسكرتێری گشتیی كۆمەڵە بۆ شەرقولئەوسەت: ناڕەزاییەكان دژی رژیمی ئێران بەردەوام دەبێت