با نزدیک شدن انتخابات پارلمان ترکیه و اهمیت کسب آرا حزب دمکراتیک خلقها برای کردها، رادیو کردانه گفتوگوی کوتاهی را با رفیق عمر ایلخانیزاده، دبیرکل کومه له زحمکتشان کردستان ترتیب داده است که در ذیل میخوانید:

 

در انتخابات دو روز دیگر در ترکیه حزب دمکراتیک خلقها دست به یک ریسک تاریخی زده است. آیا این حزب می تواند سد غیر دمکراتیک 10 درصد را بشکند؟

. من فکر میکنم و امیدوارم کە حزب دمکراتیک خلقها از سد دە درصد گذر کند. فکرمیکنم هم مردم کردستان در ترکیە و هم بخشی از مردم غیر کرد شرایط حساس کنونی را درک نمودە و با تلاش و کوشش بیشتری بە پای صندوقهای رأی خواهند رفت و بە ه.د.پ رأی دهند.

متاسفانه ما ملت کورد همانند گذشته، دچار مشکل تفرقه شده ایم. نیروهای ما در دو جبهه  صفوی ، عثمانی جدید با هم مبارزه می کنیم. نمونه این تفرقه عدم حمایت تعدادی از احزاب چهار پارچه از حزب کوردستانی خودشان یعنی حزب دمکراتیک خلقها است.  علت این تفرقه چیست؟

اختلاف دیدگاە و نظر در میان احزاب کردی امری طبیعی است، اما فکر نمیکنم هیچکدام از احزاب سکولار و مسؤل کردستان با پیروزی یک حزب کردی دیگر در انتخابات مخالفت رسمی بنمایند. من تاکنون بە جز هوادار یکی دو حزب  هیچ مسئول حزبی را ندیده ام که مخالف  پیروزی ه.د.پ باشند. ممکن است کسان و یا جریاناتی با ه.د.پ از لحاظ سیاسی مخالفت داشتە باشند، اما با پیروزیش در انتخابات مخالفت نیستد. مردم کردستان قطعا از چنین موضعگیریهایی نە خوشحال بلکە نگران نیز خواهند شد. چون با منافع عمومی مردم کردستان در تضاد است، پیروزی ه.د.پ تنها پیروزی یک حزب نیست، بلکە پیروزی یک مردم و تداوم پروسە آشتی است، مخالفت با آن مخالفت با پیشروی جنبش کرد در ترکیە است. بە همین دلیل برخی از مخالفین نیز در بدترین حالت ساکت میمانند.

برای حزب کومله زحمتکشان کوردستان، مسئله ملی و  کورد ستان فرا تر از روژهلات است ، آیا در انتخابات پس فردا حزب شما از ه د پ حمایت کرده و یا می کنند؟

. بلە ما در این انتخابات از ه.د.پ حمایت میکنیم و خواستاریم تا همە مردم کردستان و جریانات دمکرات و مترقی در ترکیە بە این حزب رأی بدهند. گذر از سد دە درصد بە نفع همە جنبش کردستان است و پروسە صلح در ترکیە را بە مرحلەی فراتری میبرد و وزن بیشتری در افکار عمومی جهانی و ترکیە بە مسئلە کرد میدهد

پیروزی ه د پ و عبور از سد غیر دمکراتیک 10 درصد چه نقشی در روژهلات کوردستان در آینده دارد؟

برای رۆژهەڵات کردستان نیز اهمیت دارد ، چون پ.ک.ک با پیشرفت پروسە صلح از ایران فاصلە بیشتری میگیرد و این نیز بە نفع همە است. همچنین پیشرفت مسئلە کرد در ترکیە فشار بر جمهوری اسلامی برای حل سیاسی این مسئلە را افزایش میدهد.

ه د پ کار را با یک حزب کوردستانی شروع نمود حال به گزارش خبرگزارهای جهانی در حال تبدیل شدن به یک حزب سراسری است آیا این شیوه کار می تواند برای شما در کومله الگو باشد؟

شرایط ما با ە..د. پ و پ.ک.ک فرق میکند. آنها کە خود را حزبی سراسری میدانند بە هیچوجە الگوی ما در ایران نمیتواند باشد. شرایط ما متفاوت است و یک الگو برای هر دو مناسب نیست.

بابەتی پێشووبەشداری كۆمەڵە لە كۆنفرانسێكی تایبەت لە پەرلەمانی ئوروپا + ڤیدیۆ، وێنە
بابەتی دواتربەرزو بەرێز بێت یادی هاوڕێ خانەی موعینی یەكەم گیانبەختكردووی كۆمەڵە