بابەتی پێشووراگەیاندنی كومیتەی ناوەندیی كۆمەڵە “بەرز‌و بەرێز بێـت 36 ساڵ بەرەنگاریی خەڵكی كوردستان”
بابەتی دواتربیانیه کمیته مرکزی کومەله “گرامیباد 36 سال مقاومت مردم کُردستان”