28 مرداد سال 1358 خورشیدی یکی از ماندگارترین روزهای تاریخی جنیش کُردستان است. در این روز از طرف خمینی به عنوان رهبر رژیم تازه به قدرت رسیده ایران، فتوای “جهاد” علیه مردم کُردستان اعلام گردید. فتوایی که حملات همه جانبه نیروهای اشغالگر علیه کُردستان را بدنبال داشت.

 

فرمان خمینی که 36 سال پیش علیه مردم کُردستان اعلام شد، میزان دشمنی جمهوری اسلامی علیه خلق کُرد و تمامی ارزش های انسانی را به روشنی آشکار ساخت. فرمانی با این وسعت و شدیدا دشمنکارانه، علیه جنبشی سیاسی و مطالبات یک ملت، نشان دهنده آمادگی همه جانبه رژیم برای سرکوب و کشتار بود، تا از این طریق تلاش خود را برای به زانو در آورند مردم کُردستان به کار گیرد. به همان میزان واکنش و تصمیم مردم کُردستان تاریخی بود. مردم کُردستان بدون هیچ توهمی راه مقاوم و سرفرازی را انتخاب کردند.

 

همزمان با یورش رژیم علیه کُردستان، نیروهای جمهوری اسلامی برای سرکوب جنبش مردم ترکمن صحرا و خوزستان نیز به این مناطق اعزام شده بودند، همچنین یورش علیه کارگران، دانشگاهها و مراکز سیاسی در شهرهای عمده ایران برای سرکوب مخالفان آغاز شده بود.

 

کُردستان در آن زمان تنها سنگر مستحکم مبارزه بود که جسورانه مقاومت می کرد، بر همین منوال جمع کثیری از مبارزان ایرانی به کُردستان آمدند. بی دلیل نبود که در آن زمان کُردستان به عنوان سنگر آزادی لقب گرفته بود، مقاومت مردم کُردستان این حقیقت را برای تمامی خلق های ایران عیان ساخت که خلق کُرد مستحق مطالبات خویش است و چهره واقعی و ضدبشری رژیم اسلامی تازه به قدرت رسیده، برای تمامی مردم ایران آشکار گردید.

 

امروز بعد از 36 سال خلق کُرد، هم در ایران و هم در سطح جهان دوست و همپیمان فراوانی برای خود کسب کرده و جمهوری اسلامی به عنوان رژیمی حامی تروریزم و ضد آزادی نزد جهانیان شناخته شده است. نیروهای جمهوری اسلامی کُردستان را میلیتاریزه کردند، اما نتوانستند حتی برای یک دم نیز چهره اشغالگرانه خود را بزدایند. از همان دوران تا کنون هر روز برای یکی از فعالین سیاسی حکم اعدام و زندان صادر می کنند، بر همین منوال زندانها مملو از فعالین کارگری، دانشجویان، روزنامه نگارن، زنان مبارز و فعالین عرصه های مدنی و حقوق بشری می باشد. این واقعیتها شکست جمهوری اسلامی و پیروزی سیاسی مردم کُردستان را تثبیت می کند.

 

امسال در شرایطی به استقبال 36مین سالیاد مقاومت مردم کُردستان می رویم که رژیم تروریستی جمهوری اسلامی در آخرین جنایت خود اقدام به طرحی تروریستی علیه کومەله کرد، اما خوشبختانه این تلاش مزبوحانه خنثی گردیده و رسوایی و شرم بار دیگر نیز نثار جمهوری اسلامی شد.

 

بیایم 28 مرداد امسال را به روز اتحاد و همبستگی احزاب سیاسی و مردم کُردستان علیه رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی تبدیل کنیم. ما از طرف تمامی صفوف کومەله عهد و پیمان خود تازه می کنیم تا دستیابی به تمامی حقوق مردم کُردستان علیه این رژیم مبارزه می کنیم. تمامی تلاش خود را بکار می گیریم تا آزادی و رهایی مردم تحت ستم کُردستان را استحقاق بخشیم و همگام با تمامی کوشندگان راه آزادی و رهایی خلقهای ایران برای برچیدن این رژیم تلاش می کنیم.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی ایران

سرفراز و مستحکم باد جنبش رهایی بخش مردم کُردستان

زنده باد آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی

کمیته مرکزی کومەله زحمتکشان کردستان

18 اوت 2015 _ 27 مرداد 1394 خورشیدی

بابەتی پێشوو28 گەلاوێژ ساڵڕۆژی هێرشی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر کوردستان
بابەتی دواترڤیدیۆ.. بۆ یادی هاوڕێیانی گیانبەختکردووی شەڕی گڵیان (٢٨ی گەلاوێژی ١٣٨٨)