بابەتی پێشووبیانیه کمیته مرکزی کومەله “گرامیباد 36 سال مقاومت مردم کُردستان”
بابەتی دواترراگەیاندنی کۆمەڵە سەبارەت بە 28ی گەڵاوێژ