بابەتی پێشووكۆمیتەی دانماركی كۆمەڵە سمینارێكی سیاسی ساز دەكات
بابەتی دواتربۆ یادی هاوڕێی رابەر کاک فوئاد مستەفا سوڵتانی