کانون اندیشه کپنهاگ سمیناری سیاسی برای رفیق رضا کعبی مسئول هیئت اجرایی کومەله در کپنهاگ پایتخت دانمارک برگزار میکند.

روز جمعه 11 سپتامبر ٢٠١٥  سمینار “جنش چپ و سوسیالیستی در کردستان و وظایف ما” برای رفیق رضا کعبی برگزار میشود.

گردانندگان این سمینار رفقا فرخ جعفری و امین مارجی میباشند.

 

زمان: جمعه 11 سپتامبر – ساعت:‌18:00 تا 21:00

 

11934322_873308619420015_901051259_n

بابەتی پێشووسرودی “فوئاد رۆڵەی ئاگر و خوێن”
بابەتی دواترشێعر فەریدون ئەرشەدی بۆ کاک فوئاد بە دەنگی بهروز مەلکشا