بابەتی پێشووبرگزاری سمینار سیاسی باحضور رفیق رضا کعبی در کپنهاگ
بابەتی دواتربۆ یادی کاک فوئاد– شێعر و خوێندنەوە: بێهروز مەلەکشا