بابەتی پێشووبەرز‌و بەڕێزبێت یادی هاوڕێ سدیقی كەمانگەر
بابەتی دواترسمیناری با موضوع “جنبش چپ و سوسیالیستی در کردستان و وظایف ما” در کپنهاگ برگذار شد