روز چهاردهم سپتامبر رفیق رضا کعبی دبیر هیات اجرایی کومله زحمتکشان کردستان به همراه اعضای کمیته دانمارک ان حزب در پارلمان دانمارک با اقای نیکلای ویلومسن مسئول سیاست خارجی حزب لیست متحد دانمارک دیدار کرد.

 

در اين ديدار رفیق رضا کعبی در باره اوضاع سیاسی و اجتماعی کردستان ایران و وضعیت عمومی سیاسی و اجتماعی مردم ایران و همچنین توافق اتمی فیمابین جمهوری اسلامی و کشورهای پنج به اضافه یک و تاثیرات ان در شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کردستان و بطور کلی بر روی بحرانهای فعلی داخلی و منطقه ای صحبت نموده و به تشریح مواضع کومله در باره انها پرداخت.

 

اقای نیکلای ویلومسن که یکی از فعالترین و پرکارترین فعالان جنبش چپ و سوسیالیستی دانمارک و اروپا میباشد که بارها با سفرهای خود به کشورهای منطقه و از جمله با حضور در کوبانی و شنگال از نزدیک و به خوبی با مشکلات و مسائل کردها بصورت خاص و همچنین سایر ملل ساکن در این مناطق اشنایی و اشراف کامل دارند به گرمی از انها استقبال نموده و با طرح سوالهای بسیاری فعالانه در این نشست شرکت نموده و برای هر چه بیشتر فشار اوردن به رژیم جمهوری اسلامی ایران برای اعمال حقوق بشر و همچنین فشار بر کشورهای اروپایی و دانمارک برای قربانی نکردن حقوق بشر در ایران در ازای قراردادهای اقتصادی با ان رژیم پیشنهادها و راهکارهایی را مورد بحث قرار دادند.

 

این نشست در یک فضای بسیار دوستانه و صمیمی که ناشی از سالها همکاری میان این دو حزب جنبش چپ و سوسیالیستی میباشد برگذار شد و طرفین بر ادامه هر چه بیشتر و بهتر این همکاریها متعهد شدند و همچنین برنامه هایی برای اینده این همکاریها ریخته شد.

 

کومله زحمتکشان کردستان – کمیته دانمارک

۱۴-۹-۲۰۱۵

بابەتی پێشووسمینارێكی سیاسی لە دانمارك بەڕێوەچوو
بابەتی دواتربه یاد رهبر و رفیق جانباخته کاک فواد مصطفی سلطانی