مردم مبارز کردستان

کارگران و زحمتکشان

اعضا، هواداران و دوستان کومەله

ما، هر دو جناح کومەلە با ارزیابی و مدنظر قراردادن اوضاع سیاسی ایران و کردستان، با درک ضروریات مسئله کرد و جنبش آزادیخواهانه در شرق کردستان در این دورە، با زیانمند دانستن جدایی و انشعابات و، لزوم کار مشترک جهت ایجاد فضایی مناسب برای اتحاد، در طی چند ماه اخیر به این نتیجه رسیدیم که برای بررسی مسئله اتحاد و احیای روح همکاری و سرانجام اتحاد کامل، دو هیئت از هر طرف تشکیل دادە تا کار مشترک برای ایجاد اتحاد را آغاز نمایند.

بعد از تشکیل و شروع به کار  و برگزاری چندین جلسه مابین دو هیئت و متعاقبا جلسات مشترک هر دو کمیته مرکزی، در این مدت مجموعه ای کار مفید، جلسات جدی و اقداماتی برای اعتمادسازی و ایجاد فضای مناسب، انجام شد. بدون شک اقدامات جدی و گامهای مسئولانه ای پیش بردە ایم. به اقدامات تا کنونی خوشبینیم و وظیفه خود میدانیم با احساس مسئولیت و روحی رفیقانه، با مد نظر داشتن مصالح بالای کومە لە و جنبش آزادیبخش و چپ و عدالتخواهانه در کردستان، سعی بر پیشبرد این مهم نمائیم و در این راستا جلسات ادامه خواهند یافت.

قابل اشاره است کومەله نیرویی مهم ودارای پایگاە توده ای و موثر در جنبش کردستان است، لذا پیشبرد پروسه اتحاد، وظیفه خطیر و ارزشمندی است که میتواند توش و توان کومله و مبارزان این جریان را در سطحی گستردە، برای مدیریت وظایف سنگین در این برهه از زمان، به کار اندازد. همچنین میتواند محرکی باشد برای توان و نیرو بخشیدن بیشتر به مبارزه برحق خلق کرد و استثمار شدگان این سرزمین و احیای آرزو و امید دوستان و دلسوزان کومەله. امیدواریم بتوانیم با عملی نمودن مراحل دیگر پروسە اتحاد، در آینده بازهم افکار عمومی را در جریان قرار دهیم.

از طرف هیئت های

حزب کومەله کردستان ایران                         کومەله زحمتکشان کردستان

17 بهمن 1392

6 فوریه 2014

 

بابەتی پێشووراگەیاندنی هاوبەش سەبارەت بە پرسی یەكگرتنەوە
بابەتی دواترمێزگردی (VOA) بەبەشداریی بەڕێزان ئێلخانیزاده‌و موهته‌دی سەبارەت بە پرسی‌ یه‌کگرتنه‌وه‌ی کۆمه‌ڵه