بابەتی پێشووسخنان رفیق عمر ایلخانیزادە در تلویزیون (BBC) در رابطه با رویدادهای اخیر کردستان
بابەتی دواتربەرز و بەڕێز بێت یادی هاوڕێی گیانبەختکردوو کاک فوئاد مستەفا سوڵتانی