دیشب نیروی ویژە و پلیس ترکیە بە منازل شخصی صلاح الدین دمیرتاش و و فیگن یوکسک‌داغ رهبران مشترک حزب دمکراتیک خلقها و هشت نمایندە دیگر این حزب در پارلمان، یورش بردە و دستگیرشان نمودەاند. این کردار ضد دمکراتیک تداوم زورگوییها و نظامی نمودن فضای سیاسی در ترکیە است کە ماههاست دنبال میشود.

حزب دمکراتیک خلقها کە از طریق مبارزە سیاسی و مدنی بە دفاع از حقوق کردها در ترکیە میپردازد و از آزادیهای سیاسی پشتیبانی مینماید، دارای ٥٩ کرسی پارلمانی در ترکیە و نفوذ سیاسی وسیعی در کردستان است. دستگیری رهبران و نمایندگان پارلمان این حزب نە تنها نقض آشکار دمکراسی، بلکە ضربەزدن بە تلاش برای همبستگی میان مردم کرد و ترک است.

ما این کردار نظامی و ضد دمکراتیک رابە شدت محکوم میکنیم و از مبارزە مدنی و سیاسی خلق کرد در کردستان ترکیە برای احقاق حقوق ملی و دمکراتیکشان پشتیبانی نمودە و خواهان آزادی دستگیرشدگان دیشب و آزادی رهبری مشترک شهرداری دیاربکر نیز هستیم. این شیوەی رودررویی با احزاب سیاسی، روزنامەها و فعالین مدنی، بیگمان ارادە مردم برای آزادی را نە تنها تضعیف نمیکند، برعکس عزم آنان را در مبارزە برای کسب حقوق دمکراتیکشان، استوارتر مینماید. مردم ترک و کرد ترکیە خواهان زیستن با هم در مسالمت و همبستگی هستند و پاگرفتن دیکتاتوری نوینی را قطعأ پذیرا نخواهند بود.

کمیتە مرکزی کومەلە زحمتکشان کردستان

٤. ١١. ٢٠١٦ میلادی ١٤ آبانماە ١٣٩٥

بابەتی پێشوودەستگیركردنی رابەران‌و ئەندامانی پەرلەمانی هەدەپە هێرشێكی دیكەیە بۆ سەر ئازادییە سیاسییەكان
بابەتی دواترراگەیاندنی کومیسیونی دەرەوەی وڵاتی کۆمەڵە سەبارەت بە دەستگیرکردنی هاوسەرۆکانی هەدەپە