دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

دواڕۆژ ژمارە ٢ بخوێنەرەوە

بابەتی پێشوودوارۆژ ژمارە ١
بابەتی دواتردوارۆژ ژمارە ٣