دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

 

دواڕۆژ ژمارە ٣ بخوێنەرەوە

بابەتی پێشوودوارۆژ ژمارە ٢
بابەتی دواتردواڕۆژ ژمارە ٤